Poskytované služby | Kdo jsme | Organizační struktura | Nejvýznamnější klienti | Identifikační údaje | Kontakt

Audit Brno - identifikační údaje

Název společnosti: AUDIT Brno, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Příkop 6, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Příkop 6, 602 00 Brno
Pobočka společnosti: Vrchovecká 74/2, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 262 43 709
DIČ: CZ26243709
tel./fax: 545 17 48 90
http: www.auditbrno.cz
e-mail: audit@auditbrno.cz
Datum vzniku společnosti: 26. března 2001
Statutární zástupce společnosti: Ing. Vladimír Bobek
Osvědčení Komory auditorů ČR: 373
Pověřený zástupce pro jednání: Ing. Vladimír Bobek
Bankovní spojení: 252722798/0300
ID datové schránky: rdgn7bq
Údaje o zápisu v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 39891

Platná osvědčení, existující certifikáty

Společnost je evidována v seznamu Komory auditorů České republiky a též vlastní:
• osvědčení Komory auditorů č. 373 pro auditorskou společnost,
• osvědčení Komory auditorů č. 1863 pro auditora,
• osvědčení Komory auditorů ČR „Praktická aplikace mezinárodních auditorských standardů“,
• osvědčení Komory auditorů ČR „Ověřování čerpání prostředků z fondů EU“,
• osvědčení Komory auditorů ČR „Phare 2003 RLZ“,
• osvědčení Komory daňových poradců ČR č. 2166 o zápisu do seznamu daňových poradců,
• certifikát „Audit projektů spolufinancovaných Evropskou unií“