Poskytované služby | Kdo jsme | Organizační struktura | Nejvýznamnější klienti | Identifikační údaje | Kontakt

Audit Brno - kdo jsme

Společnost AUDIT Brno, spol. s r.o. působí již přes 15 let v oblasti účetního auditu, daňového a účetního poradenství . Naši odborníci provádějí audit, účetní a daňové poradenství u středně velkých a menších obchodních a výrobních firem, i v oblasti neziskových organizací a obcí. Rozsah působnosti a zkušeností našich odborníků umožňuje společnosti poskytovat kvalitní servis podnikům bez rozdílu právní formy a oboru činnosti.

Velký důraz klademe především na péči o klienta, a proto se snažíme vytvářet podmínky pro dlouhodobou spolupráci s klienty. Preferujeme pravidelný kontakt s klientem uskutečňovaný především formou konzultací k účetním a daňovým problémům a dokonalou znalost místních podmínek.

Pracovníci kanceláře jsou schopni komunikovat německy a anglicky na dobré úrovni. Společnost disponuje technickým zázemím potřebným pro účely poskytování poradenských služeb i provádění auditu.

Společnost AUDIT Brno, spol. s r. o. je pojištěna na škody způsobené v souvislosti s výkonem profese do výše 10.000.000 Kč.