Identifikační údaje

Identifikační údaje

Název společnosti: AUDIT Brno, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Příkop 6, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Příkop 6, 602 00 Brno
Pobočka společnosti: Vrchovecká 74/2, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 262 43 709
DIČ: CZ26243709
tel./fax: 545 17 48 90
https: www.auditbrno.cz
e-mail: audit@auditbrno.cz
Datum vzniku společnosti: 26. března 2001
Osvědčení Komory auditorů ČR: 373
Statutární zástupce společnosti: Ing. Vladimír Bobek
Pověřený zástupce pro jednání: Ing. Vladimír Bobek
Společník firmy: Ing. Oldřich Bobek
Bankovní spojení: 252722798/0300
ID datové schránky: rdgn7bq
Údaje o zápisu v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 39891

Platná osvědčení, existující certifikáty

Společnost je evidována v seznamu Komory auditorů České republiky a též vlastní:

  • osvědčení Komory auditorů č. 373 pro auditorskou společnost,
  • osvědčení Komory auditorů č. 1863 pro auditora,
  • osvědčení Komory auditorů ČR „Praktická aplikace mezinárodních auditorských standardů“,
  • osvědčení Komory auditorů ČR „Ověřování čerpání prostředků z fondů EU“,
  • osvědčení Komory auditorů ČR „Phare 2003 RLZ“,
  • osvědčení Komory daňových poradců ČR č. 2166 o zápisu do seznamu daňových poradců,
  • certifikát „Audit projektů spolufinancovaných Evropskou unií“
© Audit Brno 2020

AUDIT Brno, spol. s r.o., Příkop 6, 602 00 Brno

IČ: 262 43 709, DIČ: CZ26243709

Tel./fax: +420 545 17 48 90

www.auditbrno.cz, audit@auditbrno.cz