Poskytované služby | Kdo jsme | Organizační struktura | Nejvýznamnější klienti | Identifikační údaje | Kontakt

Audit Brno - poskytované služby

Auditorské služby
• statutární audit řádné, mimořádné, mezitímní i konsolidované účetní závěrky
- audit účetních závěrek sestavených podle českých standardů
- audit účetních závěrek sestavených podle mezinárodních účetních standardů (IFRS)
- audit účetních závěrek při přeměnách obchodních společností
- audit účetních závěrek obcí a dalších subjektů neziskové sféry
- přezkum hospodaření obcí
• zvláštní auditorské zprávy o plnění smluv, dotačních podmínek, vkladů pohledávek atp.

Audit projektů EU
• projekty financované z:
- Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
- Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK)
- programu EQUAL, a dalších

Účetnictví
• vedení účetnictví pro všechny typy podnikatelských subjektů
• vedení účetnictví pro neziskové organizace
• metodická pomoc:
- vypracování odborného stanoviska k účetní problematice
- interpretace účetní legislativy
- tvorba vnitropodnikových směrnic
- sestavování konsolidovaných účetních závěrek
- spolupráce při sestavování individuálních účetních závěrek
- sestavování účetních závěrek dle mezinárodních účetních standardů

Daňe
• daňové poradenství pro právnické osoby, fyzické osoby a neziskové subjekty
• zpracování daňových přiznání k dani z příjmů i jiných daní
• odložení termínu podání daňového přiznání
• optimalizace daňové povinnosti
• interpretace daňové legislativy
• zastupování poplatníka před správcem daně a při daňové kontrole, zpracování odvolání k platebním výměrům
• řešení daňových vztahů k zahraničí (zajištění daně, srážková daň, aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění)
• zastupování poplatníka před správcem daně a při daňové kontrole, zpracování odvolání k platebním výměrům
• řešení daňových vztahů k zahraničí (zajištění daně, srážková daň, aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění)

Mzdy
Poskytujeme komplexní služby při vedení a zpracování mzdové agendy a vedení potřebné personální evidence. Výsledkem zpracování jsou přehledy podle požadavků klienta, podklady pro zúčtování, výplatní lístky, příkazy k úhradě. Tyto služby poskytujeme jak pro klienty, kterým zajišťujeme vedení i ostatních ekonomických agend tak i pro ostatní klienty jako samostatný produkt.
• zastupování klienta při kontrolách sociálního a zdravotního pojištění
• zastupování klienta při kontrolách daně z příjmů ze závislé činnosti
• vypracování pracovních smluv a dohod
• vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru

Poradenství
• poradenství při zakládání společností vč. se zahraniční účastí
• poradenství při přeměnách společností (fúze, převod jmění, změna právní formy)
• likvidace společnosti
• ekonomické rozbory a jiné finanční analýzy

Daňový kalendář ke staženíDaňový kalendář pro rok 2018 ve formátu PDF ke stažení zde.