Kdo jsme

KDO JSME

Společnost AUDIT Brno, spol. s r.o. působí již přes 20 let v oblasti účetního auditu, daňového a účetního poradenství . Naši odborníci provádějí audit, účetní a daňové poradenství u středně velkých a menších obchodních a výrobních firem, i v oblasti neziskových organizací a obcí. Rozsah působnosti a zkušeností našich odborníků umožňuje společnosti poskytovat kvalitní servis podnikům bez rozdílu právní formy a oboru činnosti.

Velký důraz klademe především na péči o klienta, a proto se snažíme vytvářet podmínky pro dlouhodobou spolupráci s klienty. Preferujeme pravidelný kontakt s klientem uskutečňovaný především formou konzultací k účetním a daňovým problémům a dokonalou znalost místních podmínek. Neauditorské služby jsou prováděny přes dceřinou společnost Daně a účetnictví Brno s.r.o., která má identické personální zabezpečení jako AUDIT Brno, spol. s r.o.

Pracovníci kanceláře jsou schopni komunikovat německy a anglicky na dobré úrovni. Společnost disponuje technickým zázemím potřebným pro účely poskytování poradenských služeb i provádění auditu.

Společnost AUDlT Brno, spol. s r. o, je pojištěna na škody způsobené v souvislosti s výkonem profese do výše 10.000.000 Kč.

© Audit Brno 2023

AUDIT Brno, spol. s r.o., Příkop 6, 602 00 Brno

IČ: 262 43 709, DIČ: CZ26243709

Tel./fax: +420 545 17 48 90

www.auditbrno.cz, audit@auditbrno.cz