Poskytované služby

AUDITORSKÉ SLUŽBY

 1. statutární audit individuální řádné, mimořádné i mezitímní účetní závěrky dle čs. standardů i IFRS
 2. audit účetních závěrek při fúzích obchodních společností
 3. audit účetních závěrek obcí a dalších subjektů neziskové sféry
 4. přezkum hospodaření územně správních celků dle zákona č. 420/2004 Sb.
 5. zvláštní auditorské zprávy o plnění dotačních podmínek, projektů, vkladů pohledávek…
 6. audit konsolidovaných účetních závěrek
 7. prověrky a kontroly účetnictví

Ostatní služby

 • metodická pomoc:
  • vypracování odborného stanoviska k účetní problematice
  • interpretace účetní legislativy
  • tvorba vnitropodnikových směrnic
  • sestavování konsolidovaných účetních závěrek
  • spolupráce při sestavování individuálních účetních závěrek
  • sestavování účetních závěrek dle mezinárodních účetních standardů

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

AUDITORSKÉ SLUŽBY

 1. statutární audit individuální řádné, mimořádné i mezitímní účetní závěrky dle čs. standardů i IFRS
 2. audit účetních závěrek při fúzích obchodních společností
 3. audit účetních závěrek obcí a dalších subjektů neziskové sféry
 4. přezkum hospodaření územně správních celků dle zákona č. 420/2004 Sb.
 5. zvláštní auditorské zprávy o plnění dotačních podmínek, projektů, vkladů pohledávek…
 6. audit konsolidovaných účetních závěrek
 7. prověrky a kontroly účetnictví

Ostatní služby

 • metodická pomoc:
  • vypracování odborného stanoviska k účetní problematice
  • interpretace účetní legislativy
  • tvorba vnitropodnikových směrnic
  • sestavování konsolidovaných účetních závěrek
  • spolupráce při sestavování individuálních účetních závěrek
  • sestavování účetních závěrek dle mezinárodních účetních standardů

Daně a účetnictví Brno s.r.o.

• daňové poradenství pro právnické osoby, fyzické osoby a neziskové subjekty
• vedení účetnictví pro všechny typy podnikatelských subjektů
• zpracování daňových přiznání k dani z příjmů i jiných daní
• odložení termínu podání daňového přiznání
• optimalizace daňové povinnosti
• interpretace daňové legislativy
• zastupování poplatníka před správcem daně a při daňové kontrole, zpracování odvolání k platebním výměrům
• řešení daňových vztahů k zahraničí (zajištění daně, srážková daň, aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění)

Mzdy

Poskytujeme komplexní služby při vedení a zpracování mzdové agendy a vedení potřebné personální evidence. Výsledkem zpracování jsou přehledy podle požadavků klienta, podklady pro zúčtování, výplatní lístky, příkazy k úhradě. Tyto služby poskytujeme jak pro klienty, kterým zajišťujeme vedení i ostatních ekonomických agend tak i pro ostatní klienty jako samostatný produkt.
• zastupování klienta při kontrolách sociálního a zdravotního pojištění
• zastupování klienta při kontrolách daně z příjmů ze závislé činnosti
• vypracování pracovních smluv a dohod
• vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru

Poradenství

• poradenství při zakládání společností vč. se zahraniční účastí
• poradenství při přeměnách společností (fúze, převod jmění, změna právní formy)
• likvidace společnosti
• ekonomické rozbory a jiné finanční analýzy  

Daně a účetnictví Brno s.r.o.

• daňové poradenství pro právnické osoby, fyzické osoby a neziskové subjekty
• vedení účetnictví pro všechny typy podnikatelských subjektů
• zpracování daňových přiznání k dani z příjmů i jiných daní
• odložení termínu podání daňového přiznání • optimalizace daňové povinnosti
• interpretace daňové legislativy
• zastupování poplatníka před správcem daně a při daňové kontrole, zpracování odvolání k platebním výměrům
• řešení daňových vztahů k zahraničí (zajištění daně, srážková daň, aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění)
• zastupování poplatníka před správcem daně a při daňové kontrole, zpracování odvolání k platebním výměrům
• řešení daňových vztahů k zahraničí (zajištění daně, srážková daň, aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění)

Mzdy

Poskytujeme komplexní služby při vedení a zpracování mzdové agendy a vedení potřebné personální evidence. Výsledkem zpracování jsou přehledy podle požadavků klienta, podklady pro zúčtování, výplatní lístky, příkazy k úhradě. Tyto služby poskytujeme jak pro klienty, kterým zajišťujeme vedení i ostatních ekonomických agend tak i pro ostatní klienty jako samostatný produkt.
• zastupování klienta při kontrolách sociálního a zdravotního pojištění
• zastupování klienta při kontrolách daně z příjmů ze závislé činnosti
• vypracování pracovních smluv a dohod
• vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru

Poradenství

• poradenství při zakládání společností vč. se zahraniční účastí
• poradenství při přeměnách společností (fúze, převod jmění, změna právní formy)
• likvidace společnosti • ekonomické rozbory a jiné finanční analýzy

© Audit Brno 2024

AUDIT Brno, spol. s r.o., Příkop 6, 602 00 Brno

IČ: 262 43 709, DIČ: CZ26243709

Tel./fax: +420 545 17 48 90

www.auditbrno.cz, audit@auditbrno.cz