Poskytované služby

AUDITORSKÉ SLUŽBY

• statutární audit řádné, mimořádné, mezitímní i konsolidované účetní závěrky
– audit účetních závěrek sestavených podle českých standardů
– audit účetních závěrek sestavených podle mezinárodních účetních standardů (IFRS)
– audit účetních závěrek při přeměnách obchodních společností
– audit účetních závěrek obcí a dalších subjektů neziskové sféry
– přezkum hospodaření obcí
• zvláštní auditorské zprávy o plnění smluv, dotačních podmínek, vkladů pohledávek atp.

AUDIT PROJEKTŮ EU

• projekty financované z:
– Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
– Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK)
– programu EQUAL, a dalších

Účetnictví

• vedení účetnictví pro všechny typy podnikatelských subjektů
• vedení účetnictví pro neziskové organizace
• metodická pomoc:
– vypracování odborného stanoviska k účetní problematice
– interpretace účetní legislativy
– tvorba vnitropodnikových směrnic
– sestavování konsolidovaných účetních závěrek
– spolupráce při sestavování individuálních účetních závěrek
– sestavování účetních závěrek dle mezinárodních účetních standardů

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

Auditorské služby

• statutární audit řádné, mimořádné, mezitímní i konsolidované účetní závěrky – audit účetních závěrek sestavených podle českých standardů – audit účetních závěrek sestavených podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) – audit účetních závěrek při přeměnách obchodních společností – audit účetních závěrek obcí a dalších subjektů neziskové sféry – přezkum hospodaření obcí • zvláštní auditorské zprávy o plnění smluv, dotačních podmínek, vkladů pohledávek atp.

Audit projektů EU

• projekty financované z: – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) – Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK) – programu EQUAL, a dalších

Účetnictví

• vedení účetnictví pro všechny typy podnikatelských subjektů • vedení účetnictví pro neziskové organizace • metodická pomoc: – vypracování odborného stanoviska k účetní problematice – interpretace účetní legislativy – tvorba vnitropodnikových směrnic – sestavování konsolidovaných účetních závěrek – spolupráce při sestavování individuálních účetních závěrek – sestavování účetních závěrek dle mezinárodních účetních standardů

Daně

• daňové poradenství pro právnické osoby, fyzické osoby a neziskové subjekty • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů i jiných daní • odložení termínu podání daňového přiznání • optimalizace daňové povinnosti • interpretace daňové legislativy • zastupování poplatníka před správcem daně a při daňové kontrole, zpracování odvolání k platebním výměrům • řešení daňových vztahů k zahraničí (zajištění daně, srážková daň, aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění)

Mzdy

Poskytujeme komplexní služby při vedení a zpracování mzdové agendy a vedení potřebné personální evidence. Výsledkem zpracování jsou přehledy podle požadavků klienta, podklady pro zúčtování, výplatní lístky, příkazy k úhradě. Tyto služby poskytujeme jak pro klienty, kterým zajišťujeme vedení i ostatních ekonomických agend tak i pro ostatní klienty jako samostatný produkt. • zastupování klienta při kontrolách sociálního a zdravotního pojištění • zastupování klienta při kontrolách daně z příjmů ze závislé činnosti • vypracování pracovních smluv a dohod • vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru

Poradenství

• poradenství při zakládání společností vč. se zahraniční účastí • poradenství při přeměnách společností (fúze, převod jmění, změna právní formy) • likvidace společnosti • ekonomické rozbory a jiné finanční analýzy  

DaNĚ

• daňové poradenství pro právnické osoby, fyzické osoby a neziskové subjekty • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů i jiných daní • odložení termínu podání daňového přiznání • optimalizace daňové povinnosti • interpretace daňové legislativy • zastupování poplatníka před správcem daně a při daňové kontrole, zpracování odvolání k platebním výměrům • řešení daňových vztahů k zahraničí (zajištění daně, srážková daň, aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění) • zastupování poplatníka před správcem daně a při daňové kontrole, zpracování odvolání k platebním výměrům • řešení daňových vztahů k zahraničí (zajištění daně, srážková daň, aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění)

Mzdy

Poskytujeme komplexní služby při vedení a zpracování mzdové agendy a vedení potřebné personální evidence. Výsledkem zpracování jsou přehledy podle požadavků klienta, podklady pro zúčtování, výplatní lístky, příkazy k úhradě. Tyto služby poskytujeme jak pro klienty, kterým zajišťujeme vedení i ostatních ekonomických agend tak i pro ostatní klienty jako samostatný produkt. • zastupování klienta při kontrolách sociálního a zdravotního pojištění • zastupování klienta při kontrolách daně z příjmů ze závislé činnosti • vypracování pracovních smluv a dohod • vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru

Poradenství

• poradenství při zakládání společností vč. se zahraniční účastí • poradenství při přeměnách společností (fúze, převod jmění, změna právní formy) • likvidace společnosti • ekonomické rozbory a jiné finanční analýzy

© Audit Brno 2021

AUDIT Brno, spol. s r.o., Příkop 6, 602 00 Brno

IČ: 262 43 709, DIČ: CZ26243709

Tel./fax: +420 545 17 48 90

www.auditbrno.cz, audit@auditbrno.cz