Organizační struktura

Organizační struktura

Ředitel společnosti

ING. VLADIMÍR BOBEK
• absolvent Vysoké školy ekonomické v Bratislavě
• auditor – č. osvědčení 1863
• daňový poradce č. 2166
• 1993-2002 a 2012-2021 přednášel na Mendelově univerzitě v Brně, Provozně ekonomické fakultě, ústavu účetnictví a daní, předmět Auditing
• 2008-2020 působil na soukromé vysoké škole Akademie STING, o. p. s., kde externě přednášel předmět Auditing
• bilanční účetní č. 401

Zástupce ředitele a společník

ING. OLDŘICH BOBEK
• 
absolvent VUT v Brně, FAST

MARTIN KASSAY, MSc.
• auditor – č. osvědčení 2488
• daňový poradce č. 5531
• absolvent VUT v Brně, Podnikatelské fakulty
• zkušenosti s auditem účetních závěrek a reportů IFRS
• 5 let praxe v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních trhů

ING. MILOŠ GRÁSGRUBER, Ph.D.
• daňový poradce č. 3214
• přednášející na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, Provozně ekonomické fakultě, ústavu účetnictví a daní – předměty:
– daňová soustava
– integrované informační systémy podniku
– podnikatelská agenda
– mezinárodní zdanění

ING. LENKA SVOBODOVÁ
Vzdělání:
1997 – 2001 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Fakulta provozně-ekonomická, obor manažersko-ekonomický
1992 – 1996 Obchodní akademie Pionýrská 23 v Brně, studijní obor Ekonomie zahraničního obchodu

Ing. JOLANA STEJSKALOVÁ, Ph.D.
• akademická pracovnice a odborná asistenka MENDELU, PEF
Vzdělání:
2017 – dosud Mendelova univerzita v Brně, Fakulta provozně-ekonomická, obor finance
2015 – 2017 Mendelova univerzita v Brně, Fakulta provozně-ekonomická, obor finanční a investiční management
2012 – 2015 Mendelova univerzita v Brně; Fakulta provozně-ekonomická, obor finance
2008 – 2012 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, studijní obor Ekonomické lyceum

Bc. HUGO HÝBL
• asistent auditora č. 4736/0
Vzdělání:
2020 – dosud Mendelova univerzita v Brně, Fakulta provozně-ekonomická, obor Účetnictví a daně
2017 – 2020 Mendelova univerzita v Brně, Fakulta provozně-ekonomická, obor Veřejná správa
2013 – 2017 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

© Audit Brno 2023

AUDIT Brno, spol. s r.o., Příkop 6, 602 00 Brno

IČ: 262 43 709, DIČ: CZ26243709

Tel./fax: +420 545 17 48 90

www.auditbrno.cz, audit@auditbrno.cz